Hopp til innhold

Restprodukter fra Svalbard bryggeri bidrar nå til varme i Longyearbyen

I bryggeriproduksjon produseres det en stor mengde avfall i form av biomasse (mask). Denne massen ønsket Svalbard bryggeri å benytte til å produsere energi, på en miljøvennlig måte.

Les mer «Restprodukter fra Svalbard bryggeri bidrar nå til varme i Longyearbyen»

Cruisetrafikken bidro med 110 millioner kroner i omsetning til Svalbard i 2018

Epinion har på vegne av Visit Svalbard og AECO undersøkt forbruket blant cruiseoperatører som besøker Longyearbyen. Undersøkelsen viser at ekspedisjonscruise og konvensjonelle cruiseskip bidrar til betydelig lokal verdiskapning ved kjøp av varer og tjenester for mer enn 110 millioner kroner (i 2018).

Les mer «Cruisetrafikken bidro med 110 millioner kroner i omsetning til Svalbard i 2018»

Her er høstens søknader til Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond har mottatt 53 nye søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er på ca 47 millioner kroner.

Les mer «Her er høstens søknader til Svalbards miljøvernfond»

Kunngjøring av tilskuddsmidler – høsten 2019

Svalbards miljøvernfond har inntil 16 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte i 2019.

Les mer «Kunngjøring av tilskuddsmidler – høsten 2019»

Over 9 millioner til miljøprosjekter på Svalbard

Styret i Svalbards miljøvernfond gir i vår store summer til skilting i Longyearbyen og videre drift av Aktiv i friluft.

Les mer «Over 9 millioner til miljøprosjekter på Svalbard»

Reparasjon av taubanebukker i Longyearbyen

Det er nå utarbeidet en manual for reperasjon og vedlikehold av taubanebukkene i Longyearbyen.

Les mer «Reparasjon av taubanebukker i Longyearbyen»

Svalbard Beach Litter Deep Dives

Fiskerirelatert aktivitet i områdene rundt Svalbard utgjør sannsynligvis  den største kilden til marin forsøpling på Svalbard.

Les mer «Svalbard Beach Litter Deep Dives»

Klimavinner på trekk

I løpet av prosjektperioden har en for første gang fått kunnskap om trekkruter og overvintringsområder for polarsvømmesnipe fra Svalbard.

Les mer «Klimavinner på trekk»

77 nye søknader til fondet

Svalbards miljøvernfond har mottatt 77 nye søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er på 36,4 millioner kroner.

Les mer «77 nye søknader til fondet»

Vis mer