Hopp til innhold

55 nye søknader til fondet

Svalbards miljøvernfond har mottatt 55 nye søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er på 25,8 millioner kroner.

Les mer «55 nye søknader til fondet»

Kunngjøring av tilskuddsmidler - våren 2020

Svalbards miljøvernfond har inntil 16,5 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte i 2020.

Les mer «Kunngjøring av tilskuddsmidler - våren 2020»

Svalbardreinen – status og kunnskapsbehov

En rapport som samler kunnskapen om Svalbardreinen er nå på plass.

Les mer «Svalbardreinen – status og kunnskapsbehov»

Refusjon av miljøavgift for fastboende

Alle reisende til Svalbard må betale en miljøavgift på 150 kroner som automatisk inngår i prisen ved kjøp av fly- og cruise billetter. Fastboende på Svalbard må betale avgiften, men de kan få denne refundert. Som fastboende regnes alle som er innført i befolkningsregisteret for Svalbard.

Les mer «Refusjon av miljøavgift for fastboende»

Restprodukter fra Svalbard bryggeri bidrar nå til varme i Longyearbyen

I bryggeriproduksjon produseres det en stor mengde avfall i form av biomasse (mask). Denne massen ønsket Svalbard bryggeri å benytte til å produsere energi, på en miljøvennlig måte.

Les mer «Restprodukter fra Svalbard bryggeri bidrar nå til varme i Longyearbyen»

Cruisetrafikken bidro med 110 millioner kroner i omsetning til Svalbard i 2018

Epinion har på vegne av Visit Svalbard og AECO undersøkt forbruket blant cruiseoperatører som besøker Longyearbyen. Undersøkelsen viser at ekspedisjonscruise og konvensjonelle cruiseskip bidrar til betydelig lokal verdiskapning ved kjøp av varer og tjenester for mer enn 110 millioner kroner (i 2018).

Les mer «Cruisetrafikken bidro med 110 millioner kroner i omsetning til Svalbard i 2018»

Her er høstens søknader til Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond har mottatt 53 nye søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er på ca 47 millioner kroner.

Les mer «Her er høstens søknader til Svalbards miljøvernfond»

Kunngjøring av tilskuddsmidler – høsten 2019

Svalbards miljøvernfond har inntil 16 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte i 2019.

Les mer «Kunngjøring av tilskuddsmidler – høsten 2019»

Over 9 millioner til miljøprosjekter på Svalbard

Styret i Svalbards miljøvernfond gir i vår store summer til skilting i Longyearbyen og videre drift av Aktiv i friluft.

Les mer «Over 9 millioner til miljøprosjekter på Svalbard»

Vis mer