Gode råd for hvordan du som ferdes på Svalbard kan være med å rydde opp og holde Svalbard rent!

AECO fikk i vår støtte fra Svalbards miljøvernfond og Miljødirektoratet til et større prosjekt med det mål at deres medlemmer skal redusere bruken av plast og engangsemballasje, bidra mer til opprydding av den økende mengde strandsøppel, påvirke gjester og ansattes holdninger slik at de tar personlige miljøvennlige valg, og motivere til deling av kunnskap og erfaring i næringen.

Dette er et treårig prosjekt, og det er ansatt en egen prosjektleder. Arbeidet er godt i gang, og de har nå utarbeidet Cleanup Guidelines. Disse gir råd for den enkelte kan være med på å rydde opp og holde Svalbard rent. Nyttig info for alle som ferdes på Svalbard! Last de ned her.