Svalbards miljøvernfond har mottatt 77 nye søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er på 36,4 millioner kroner.

Svalbards miljøvernfond har mottatt 77 nye søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er på 36,4 millioner kroner.

Fristen for å søke om tilskudd gikk ut 1. februar og det er stor variasjon i type tiltak og søknadsbeløp. Svalbards miljøvernfond har inntil 16 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte i 2019.

Behandlingen av søknadene er igang og søknadene skal til faglig vurdering hos Sysselmannen, Riksantikvaren (kulturminner) og Miljødirektoratet (miljøvern). For å få tildelt støtte er det viktig at søknadene oppfyller nødvendige kvalitetskriterier og er i tråd med formål og prioriteringer for 2019.

Styret i Svalbards miljøvernfond vedtar hvilke søknader som får tilsagn om støtte. Tildelingen offentliggjøres i styremøte 3. mai.

Vedlagt en oversikt over søkere, prosjekter, søknadsbeløp og totale prosjektkostnader. Alle søknader er offentlig tilgjengelige. For innsyn kan en benytte innsynsløsningen i søknadsportalen eller be om ordinært innsyn ved henvendelse til Sysselmannen. Det tas forbehold om feil i oversikten på dette tidspunkt.