I bryggeriproduksjon produseres det en stor mengde avfall i form av biomasse (mask). Denne massen ønsket Svalbard bryggeri å benytte til å produsere energi, på en miljøvennlig måte.

Med støtte fra fondet har de nå innstallert et forbrenningsanlegg som i tillegg til å varme opp egne lokaler, kan bidra med varmtvann til fjernvarmenettet i Longyearbyen.

Les mer om prosjektet i vedlagte rapport.