Hopp til innhold

Dokumentasjonen av gradmålingsstasjonen i Sorgfjorden er nå vel i havn

Prosjektet har gjennomført en omfattende arkeologisk og historisk dokumentasjon av kulturminnene ved den svenske gradmålingsstasjonen i Sorgfjorden (1899-1900) samt utvalgte relaterte kulturminner i området.

Les mer «Dokumentasjonen av gradmålingsstasjonen i Sorgfjorden er nå vel i havn»

Atlantisk laks i Adventfjorden

Hovedmålene med prosjektet har vært å påvise hjemelvene til laks som vandrer inn i Isfjorden på sommeren/høsten.

Les mer «Atlantisk laks i Adventfjorden»

15,6 millioner til 40 nye prosjekter

Styret i Svalbards miljøvernfond prioriterer opprydding av marin forsøpling, og gir nesten 5 millioner kroner til dette ved årets første tildeling. Mange av prosjektene går også på effekter knytta til klimaendringer.

Les mer «15,6 millioner til 40 nye prosjekter»

Nye wildlife guidelines fra AECO

AECO har utarbeidet seks nye guidelines for dyr og fugler på Svalbard. Hver guidelines inkluderer faktainformasjon om arten, bilder og selve veiledningen (guidelines) som tar for seg hvordan man kan opptre i nærheten av arten uten å representere negativ påvirkning eller unødvendig forstyrrelser.

Les mer «Nye wildlife guidelines fra AECO»

Effekter av snøskuterferdsel på Svalbardreinen

Undersøkelse viser at svalbardrein helst unngår områder som ligger nærmere enn 200 meter fra hoved-skutertraseene. Dette arealet utgjør omtrent 5% av tilgjengelig vinterbeite (rabbevegetasjon) på Nordenskiöldland.

Les mer «Effekter av snøskuterferdsel på Svalbardreinen»

Slaktevekter ‑ jegerdata gir ny kunnskap

Reinsjegernes rapportering av slaktevekter gir viktig kunnskap til forvaltning og forskning.

Les mer «Slaktevekter ‑ jegerdata gir ny kunnskap»

Stor økning i antall søknader til Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond har mottatt 90 nye søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er på 42,5 millioner kroner.

Les mer «Stor økning i antall søknader til Svalbards miljøvernfond»

Kunngjøring av tilskuddsmidler – våren 2018

Svalbards miljøvernfond har inntil 25 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte i 2018.

Les mer «Kunngjøring av tilskuddsmidler – våren 2018»

Videodokumentasjon av Longyearbyens historie

Longyearbyens historie er nå dokumentert gjennom 29 korte filmer.

Les mer «Videodokumentasjon av Longyearbyens historie»

Skisse til kyststi er klar

Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF) har utarbeidet en beskrivelse av kyststien med attraksjoner, eksisterende og foreslått infrastruktur.

Les mer «Skisse til kyststi er klar»

33 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond har i styremøte 16. november tildelt 8,8  millioner kroner til miljøvern- og kulturminnearbeid på Svalbard

Les mer «33 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond»

Svalbardreinen 2017 – status og kunnskapsbehov

Norsk Polarinstitutt i samarbeid UNIS og NINA arrangerer et seminar om svalbardrein den 31. oktober til 2. november 2017 på UNIS i Longyearbyen.

Les mer «Svalbardreinen 2017 – status og kunnskapsbehov»

Søppelamnesti for biler og snøskutere

Har du en snøskuter som ikke lenger er i bruk? Lever den gratis på avfallsstasjonen før det kommer en regning i posten...

Les mer «Søppelamnesti for biler og snøskutere»

71 søknader til høstens tildelingsrunde

Svalbards miljøvernfond har mottatt 71 nye søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er på 36,4 millioner kroner.

Les mer «71 søknader til høstens tildelingsrunde»

Mikroplastikk i kystnære områder på Svalbard

Forekomsten av mikroplastikk i sjøvann, sedimenter og bunnorganismer er kartlagt gjennom prøver fra Adventfjorden, Kongsfjorden og Breibogen.

Les mer «Mikroplastikk i kystnære områder på Svalbard»

Lokomotivet tilbake på plass i Ny-Ålesund

Både fastboende og besøkende i Ny-Ålesund har kunnet glede seg over et nyrestaurert lokomotiv i sommer. Lokomotivet er et viktig kulturminne og landemerke på Svalbard.

Les mer «Lokomotivet tilbake på plass i Ny-Ålesund»