Hopp til innhold

Vedlikehold av gamle sykehuset på Hiorthhamn

Restaurering av vinduer i det gamle Sykehuset på Hiorthhamn er nå fullført. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan tilskudd fra Svalbards miljøvernfond kan nyttes til enkle kuturminnetiltak.

Les mer «Vedlikehold av gamle sykehuset på Hiorthhamn»

Bysykler i Longyearbyen

Gratis utlån av sykler skal bidra til økt fokus på miljøvennlig transport og redusert motorferdsel i Longyearbyen.

Les mer «Bysykler i Longyearbyen»

Nytt turkart til alle i Longyearbyen

Mange har savnet et turkart for nærområdene rundt Longyearbyen. Nå er det her, produsert av Norsk Polarinstitutt i samarbeid med Sysselmannen. Takket være Svalbards miljøvernfond får alle husstander i Longyearbyen et gratis eksemplar i postkassa denne uka.

Les mer «Nytt turkart til alle i Longyearbyen»

32 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond har i styremøte 24. april tildelt 7,3 millioner kroner til 32 miljøvernprosjekter.

Les mer «32 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond»

Ny bok om moser og lav rundt Pyramiden

The Polar-Alpine Botanical Garden-Institute (PABGI) har nå publisert en guide om lav og moser i og rundt Pyramiden.

Les mer «Ny bok om moser og lav rundt Pyramiden»

Miljøkonsekvenser av snøskuterferdsel på fjellrev

Norsk Polarinstitutt har nå fullført en studie som dokumenterer at fjellrev endrer adferd og døgnaktivitet i områder med stor snøskutertrafikk på Svalbard. Imidlertid påvirkes ikke reproduksjon og overlevelse med dagens trafikknivå.

Les mer «Miljøkonsekvenser av snøskuterferdsel på fjellrev»

"Marble at Fault"

Hva skjedde på Blomstrandhalvøya i Kongsfjorden? Var det kvaliteten eller etterspørselen for marmor som gjorde slutt på gruveeventyret til Ernest Mansfield og Northern Exploration Company i 1920?

Les mer «"Marble at Fault"»

Metoder for miljøklassifisering

Nytt studie dokumenterer stor variasjon i konsentrasjon av polyaromatiske hydrokarboner og metaller i ulike områder og medier på Svalbard.

Les mer «Metoder for miljøklassifisering»

Elektronisk isbjørnvarsling

Norsk Polarinstitutt har designet, bygget og testet en ny prototyp for elektronisk isbjørnvarsling til bruk ved leiropphold på Svalbard.

Les mer «Elektronisk isbjørnvarsling»

Plast i havhest

Høy andel av havhest, Fulmarus glacialis på Svalbard har plast i magen. For mange individ også over grenseverdiene som gjør at fuglene blir påvirket.

Les mer «Plast i havhest»

Geologisk kart over Bjørndalen

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har nå publisert et nytt geologisk kart over Bjørndalen – «Landskapsformer og løsmasser, Bjørndalen – Vestpynten, Svalbard. 2015».

Les mer «Geologisk kart over Bjørndalen»

Ocean Hope - Små hytter av søppel

Med søppel fra Sysselmannens strandryddingstokt har Solveig Egeland bidratt til å sette fokus på marin plastforurensing rundt Svalbard. Nå er prosjektet rapportert med fotodokumentasjon fra arbeidet. 

Les mer «Ocean Hope - Små hytter av søppel»

Polarflokken på søppeltokt

Engasjerte barn, foreldre og ansatte ved Polarflokken barnehage gjennomførte høsten 2014 et nytt strandryddingstokt. 430 kg søppel ble fjernet fra Colesbukta. Her kan du se en bildeserie fra arbeidet.

Les mer «Polarflokken på søppeltokt»

Søknader våren 2015

Svalbards miljøvernfond har mottatt 68 søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er 21,3 millioner kroner.

Les mer «Søknader våren 2015»

Husk søknadsfristen 1. februar

Søknadsfristen for første tildelingsrunde i 2015 nærmer seg og Svalbards miljøvernfond minner om at søknader må være levert gjennom elektronisk søknadssenter innen utløpet av søndag 1.februar.

Les mer «Husk søknadsfristen 1. februar»

Resultat fra prosjektene

Friluftsliv, kulturminner, kartlegging og informasjon er tema i nye rapporter til Svalbards miljøvernfond.

Les mer «Resultat fra prosjektene»

Gjestesparker i Longyearbyen

25 sparker er nå tilgjengelig og klar til fri benyttelse av gjester og fastboende i Longyearbyen. Bruk av sparker er et bidrag til mindre biltransport lokalt, redusert lokalt utslipp. Visit Svalbard er prosjektansvarlig og håper dette kan bidra til å sette fokus på Longyearbyen som et miljøvennlig reisemål. 

Les mer «Gjestesparker i Longyearbyen»

Kunngjøring - 16. tildelingsrunde - Våren 2015

Svalbards miljøvernfond har totalt 16 millioner kroner til miljøvernprosjekter i 2015. Søknadsfristen for første tildelingsrunde er 1. februar 2015.

Les mer «Kunngjøring - 16. tildelingsrunde - Våren 2015»

Moser i Adventdalen

Ny rapport om moser rundt Longyearbyen nå er publisert av NTNU. Her stilles det det spørsmål om hva moser betyr for økosystemet på Svalbard og rapporten er i tillegg rikt illustrert med bilder av ulike arter som kan observeres rundt byen.

Les mer «Moser i Adventdalen»

36 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond har i styremøte 25. november tildelt 6,361 millioner kroner til 36 miljøvernprosjekter.

Les mer «36 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond»