Hopp til innhold

Camp Svalbard - Film

Filmen fra Camp Svalbard -2014 viser aktivt friluftsliv for ungdommer på Svalbard.

Les mer «Camp Svalbard - Film»

Økosystemer i endring

Kunnskapsfilmen  Økosystemer i endring viser hvordan klimaendring påvirker økosystemer på Svalbard.

Les mer «Økosystemer i endring »

Adventdaldeltaet og fjæreplytt

Ny rapport om Adventdaldeltaet og fjæreplytt

Les mer «Adventdaldeltaet og fjæreplytt »

Søknader høsten 2014

Svalbards miljøvernfond har mottatt 71 søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er 25,2 millioner kroner.

Les mer «Søknader høsten 2014»

Husk søknadsfristen 15. september

Klima-, kulturminne-, friluftsliv- og folkehelseprosjekter er prioriteringer for Svalbards miljøvernfond i 2014. Se kunngjøring for fullstendig oversikt over føringer og formål. Fristen for å søke om støtte fra Svalbards miljøvernfond er mandag 15. september 2014.

Les mer «Husk søknadsfristen 15. september»

Hvor kommer laksen fra?

Atlantisk laks som fanges i Isfjorden på Svalbard har opprinnelse fra elver i Nord-Troms, Finnmark og østover til Pechora, Russland. Prosjektleder Martin Svenning ved Norsk institutt for naturforskning har dokumentert dette gjennom fangst av laks med kilenot i Adventfjorden og genetiske analyser som er sammenstilt med den genetiske databasen som er etablert for 183 lakseelver i Norge og Russland.

Les mer «Hvor kommer laksen fra?»

Kunngjøring - 15. tildelingsrunde - høsten 2014

Svalbards miljøvernfond har 6 millioner kroner for tildeling høsten 2014. Søknadsfristen er 15. september og søknader skal nå sendes inn gjennom elektronisk søknadssenter.  

Les mer «Kunngjøring - 15. tildelingsrunde - høsten 2014»

Rapport fra rørkasseprosjektet i Ny-Ålesund

Kings Bay AS har restaurert rørkasser som ble anlagt i 1965 og 1966 ved etableringen til European Space Research Organization (ESRO) i Ny-Ålseund med Kongsfjord telemetristasjon.

Les mer «Rapport fra rørkasseprosjektet i Ny-Ålesund »

Viktig informasjon til søkere høsten 2014

Søknader til Svalbards miljøvernfond skal nå sendes inn gjennom det elektroniske søknadssenteret til Miljødirektoratet. Samtidig forenkles søknadsprosessen, rapportering og utbetalingsanmodninger for nye prosjekter.

Les mer «Viktig informasjon til søkere høsten 2014»

Hva gjør kortnebbgåsa med Svalbardtundraen?

En forskergruppe ledet av Århus universitet ved Jesper Madsen har studert hvordan den økte bestand av kortnebbgås, Anser brachyrhynchus påvirker vegetasjonen på Svalbard

Les mer «Hva gjør kortnebbgåsa med Svalbardtundraen?»

Miljøsertifisering av Svalbard Husky

Svalbard Husky er nå sertifisert som miljøfyrtårn og har som ambisjon å tilby en mest mulig miljøvennlig opplevelse av Svalbardnaturen.

 

Les mer «Miljøsertifisering av Svalbard Husky»

Samarbeid mellom forskere og jegere

Prosjektet Svalbards ringed seal harvest dokumenterer normal vekst og god kondisjon hos ringsel, men stiller også spørsmål om redusert utbredelse av fjordis påvirker ungeproduksjon og overlevelse.

Les mer «Samarbeid mellom forskere og jegere »

37 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond har i styremøte 23 – 25. april tildelt totalt 10 millioner kroner til 37 miljøvernprosjekter. Styreleder Morten Ruud fremhever at det var svært mange gode søknader i denne tildelingsrunden og fondet har valgt å tildele støtte til mange av de omsøkte prosjektene som har til felles at de bidrar til miljøvernarbeidet på Svalbard. 

Les mer «37 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond»

Nyttig verktøy ved endret klima og sjøisutbredelse

Norsk Polarinstitutt har nå avsluttet prosjektet «Modellering av snødrift og kartlegging av isbjørnhabitat»

Les mer «Nyttig verktøy ved endret klima og sjøisutbredelse»

Effekter av tråling og predasjon på rekebestanden

Sluttrapport fra en sammenlignende studie mellom Kongsfjorden og Isfjorden

Les mer «Effekter av tråling og predasjon på rekebestanden»

Reinsdyrkjever og jaktstatistikk

Samarbeid mellom jegere, forvaltning og forskning gir viktig informasjon og kunnskap om Svalbardrein.

Les mer «Reinsdyrkjever og jaktstatistikk»

Havforskning i skolen

Godt eksempel på samarbeid mellom forskningen og videregående skole.

Les mer «Havforskning i skolen»

Potensielle effekter ved utslipp av marin diesel

Akvaplan niva har nå avsluttet prosjektet “Sublethal effects of marine diesel on Arctic scallop fitness. Development and validation of biomarkers for environmental biomonitoring”

Les mer «Potensielle effekter ved utslipp av marin diesel»

Søknader våren 2014

Svalbards miljøvernfond har mottatt 74 søknader om støtte til ulike miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er 31, 2 millioner kroner

Les mer «Søknader våren 2014»

Husk søknadsfrist 1. februar

Klima-, kulturminne-, friluftsliv- og folkehelseprosjekter er prioriteringer for Svalbards miljøvernfond i 2014. Se kunngjøring for fullstendig oversikt over føringer og formål. Fristen for å søke om støtte fra Svalbards miljøvernfond er lørdag 1. februar 2014.

 

Les mer «Husk søknadsfrist 1. februar»