Hopp til innhold

Nytt styre for Svalbards miljøvernfond

Klima og miljødepartementet har oppnevnt Morten Ruud som ny styreleder for Svalbards miljøvernfond.

Les mer «Nytt styre for Svalbards miljøvernfond»

Historisk fotosamling

Prosjektet «Bevaring og formidling av Svalbard museums historiske fotosamling» er nå gjennomført.

Les mer «Historisk fotosamling»

Bjørnøya museum

Svalbard museum har nå avsluttet forprosjektet - Registrering og formidling av Bjørnøya samlingen.

Les mer «Bjørnøya museum »

Kunngjøring - 14. tildelingsrunde våren 2014

Svalbards miljøvernfond har totalt 16 millioner kroner for tildeling i 2014. Søknadsfristen for første tildeling er 1. februar 2014.

Les mer «Kunngjøring - 14. tildelingsrunde våren 2014»

Gruvelager - Sverdrupbyen

Kulturminneprosjektet Gruvelager Sverdrupbyen er nå fullført. Prosjektet hadde som mål å restaurere, gjenoppbygge og bevare Gruvelageret fra 1945.

Les mer «Gruvelager - Sverdrupbyen »

ISS Longyearbyen - Svanemerket

ISS Facility Services AS - Longyearbyen ble i dag Svanemerket for sin renholdsdel av selskapet.

Les mer «ISS Longyearbyen - Svanemerket»

17 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond høsten 2013

Svalbards miljøvernfond har i styremøte 21. november tildelt 5,3 millioner kroner til 17 miljøvernprosjekt. Hovedfokus i tildelingen er knyttet til klimaendring, informasjon og holdningsskapende arbeid. Samtidig som den brede tilnærmingen fondet har til miljøvernarbeid er ivaretatt gjennom tildelingen.

Les mer «17 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond høsten 2013»

Temamøte - Svalbardrein

Reinsdyrkjever og jaktstatistikk

Hva forteller jegernes egne data om høsting og klima?

Les mer «Temamøte - Svalbardrein»

31 søknader til Miljøvernfondet

Innen søknadsfristen 15. september 2013 har Svalbards miljøvernfond mottatt 31 søknader om støtte til tiltak og prosjekter. Det totale søknadsbeløpet er 11,8 millioner kroner.

Les mer «31 søknader til Miljøvernfondet»

Husk søknadsfrist 15. september

Fristen for å søke om støtte fra Svalbards miljøvernfond er søndag 15. september.

Søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet dersom det er ønskelig med veiledning og tilbakemelding på søknadsutkast. Vi vil så langt som mulig forsøke å veilede og svare på spørsmål.

 

Les mer «Husk søknadsfrist 15. september»

Boklansering - Sopp på Svalbard

For første gang er det laget en egen soppbok for Svalbard. I den forbindelse vil det også være en lansering av boka "Sopp på Svalbard på UNIS 19. august kl 17.00.

Les mer «Boklansering - Sopp på Svalbard»

Kunngjøring ny tildeling - søknadsfrist 15. september

Styret i Svalbards miljøvernfond har 8 millioner kroner igjen i potten for tildeling høsten 2013.

Les mer «Kunngjøring ny tildeling - søknadsfrist 15. september»

Miljøagentene kommer til Longyearbyen

Tirsdag 18. juni inviteres alle barn og unge til aktivitetskveld.

Les mer «Miljøagentene kommer til Longyearbyen»

Lyst til å lære å padle kajakk?

Grunnkurs havkajakk, eller "våtkortkurs", arrangerers 15.-16. juni for ungdom mellom 10 og 16 år.

Les mer «Lyst til å lære å padle kajakk?»

Svalbardfugler - en enkel felthåndbok

Bli kjent med fuglene på Svalbard. Ny bok som omhandler alle hekkefugler på øygruppa. 

Les mer «Svalbardfugler - en enkel felthåndbok»

Søppelamnesti

Gratis innlevering av utrangerte snøscootere og biler på Avfallsanlegget i Longyearbyen.

Les mer «Søppelamnesti»

26 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond

I styremøtet 25. april har Svalbards miljøvernfond tildelt 5 millioner kroner til 26 miljøvernprosjekt. Hele 20 av prosjektene skal utføres av lokale prosjektledere på Svalbard.

Les mer «26 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond»

Bygning M på Hiorthamn restaurert

Restaureringen av bygning M på Hiorthamn er utført.

Les mer «Bygning M på Hiorthamn restaurert»

Rapportarkiv på nett!

Rapporter fra alle prosjekt som har fått støtte fra Svalbards miljøvernfond er nå tilgjengelig på ett menypunkt!

Les mer «Rapportarkiv på nett!»

Oversikten over rapporter er ferdig

Miljøvernfondet har et stort fokus på rapportering og bruk av resultater. Vi er opptatt av at resultatene av prosjektene miljøvernfondet støtter skal være konkret, lett tilgjengelig og bli formidlet til publikum.

Les mer «Oversikten over rapporter er ferdig»