Hopp til innhold

Sårbarhetsvurdering av ilandstigningslokaliteter på Svalbard

Klassifisering av sårbarhet - vegetasjon, dyreliv og kulturminner på 38 ilandstigningslokaliteter.

Les mer «Sårbarhetsvurdering av ilandstigningslokaliteter på Svalbard»

Sikkerhetskopien

Svalbard globale frøhvelv 5 år. Åpen premiere på kortfilmen "sikkerhetskopien" på Svalbard Museum, mandag 25. februar kl. 18.00.

Les mer «Sikkerhetskopien»

Status for polarmåka i Kongsfjorden

Demografisk studie av polarmåkebestanden i Kongsfjorden er gjennomført med suksess.

Les mer «Status for polarmåka i Kongsfjorden»

Tre nye styremedlemmer til Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond ønsker velkommen til tre nye styremedlemmer oppnevnt av Miljøverndepartementet.

Les mer «Tre nye styremedlemmer til Svalbards miljøvernfond»

Verdens nordligste lokomotiv

Tilstandsrapport om verdens nordligste damplokomotiv i Ny-Ålesund er ferdigstilt. Resultatet er rustent.

Les mer «Verdens nordligste lokomotiv»

Kåseri om Ernest Mansfield

Susan Barr presenterer sin bok Gold, or I`m a dutchman! på Svalbard Museum onsdag 20. februar kl. 19.00

Les mer «Kåseri om Ernest Mansfield»

Høsting av svalbardrype - gamle data med potensiale for ny innsikt

Ny kunnskap som kan bidra til å nå miljømål som forutsetter at forvaltningen av fugler og pattedyr skal være kunnskapsbasert og økologisk forsvarlig.

Les mer «Høsting av svalbardrype - gamle data med potensiale for ny innsikt »

48 søknader mottatt våren 2013

Innen søknadsfristen 1. februar 2013 har Svalbards miljøvernfond mottatt 48 søknader om støtte til tiltak og prosjekter. Det totale søknadsbeløpet er 14 millioner kroner.

Les mer «48 søknader mottatt våren 2013»

Effekt av fangst - fjellrev på Svalbard

Demografiske og genetiske analyser av materiale for å unndersøke effekten av fangst på fjellrev.

Les mer «Effekt av fangst - fjellrev på Svalbard»

Effekter av oljesøl i Hornsund

Merkbar reduksjon av forurenset grunn ved den polske forskningsstasjonen i Hornsund.

Les mer «Effekter av oljesøl i Hornsund»

Husk søknadsfristen 1. februar

Fristen for å søke om støtte til miljøvernprosjekt går ut I DAG!

Les mer «Husk søknadsfristen 1. februar»

Landformer og løsmasser

Geofagligt turkart og interessevekker om landformer og prosesser i det spesielle Svalbardlandskapet. Resultater fra forskningprosjekt formidler kunnskap om naturmiljø til ungdommer.

Les mer «Landformer og løsmasser»

Hanna Resvoll-Holmsen - en polarheltinne

Forfatter Sigri Sandberg Meløy holder foredrag i Longyearbyen folkebibliotek lørdag 26.01. kl 14

Les mer «Hanna Resvoll-Holmsen - en polarheltinne»

Varme- og energiplan for Longyearbyen

Høsten 2011 fikk Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF midler til utarbeidelse av en varme- og energiplan. Resultatet av prosjektet er en rapport som beskriver de ulike behovene for varme og elektrisitet, fra produksjonene i kraftverket til brukeren i ulike bygninger, med en tiltaksliste for videre arbeid.

Les mer «Varme- og energiplan for Longyearbyen»

Spitsbergen Up and Down

Mørketidas vakreste eventyr! Spitsbergen Up and Down er igang med årets utgave av "folkefesten" opp og ned Trollsteinen.

Les mer «Spitsbergen Up and Down»

Bymiljøtiltak i Longyearbyen sentrum

Miljø satt på dagorden - fokus på miljøformål ved utvikling av sentrum. Flere forslag til utvikling av sentrumsområdet i ny rapport fra forprosjekt. 

Les mer «Bymiljøtiltak i Longyearbyen sentrum»

POPjakt i skolen, eller hvordan tenåringer ble universitetsstudenter!

Studie over pesticider og perfluorerte alkaliske stoffer i reinsdyr, i kombinasjon med engasjerte unge i Longyearbyen.

Les mer «POPjakt i skolen, eller hvordan tenåringer ble universitetsstudenter!»

Kunngjøring 12. tildelingsrunde våren 2013

Styret i Svalbards miljøvernfond har 8,6 millioner kroner i potten for tildeling i 2013. Tildeling av støtte til miljøvernprosjekt skje vår og høst. Første søknadfrist er 1. februar.

Les mer «Kunngjøring 12. tildelingsrunde våren 2013»

Flombelysning ved vindkraft

Vindkraft kombinert med moderne belysningsteknikk er et fullverdig alternativ. Belysningprosjektet er en suksess, konkluderer rapporten fra Svalbard Husky.

Les mer «Flombelysning ved vindkraft»