Prosjektet «Spitsbergen Film-Collection: from Chronicle towards Heritage » har bidratt til dannelsen av samlinger av film-og foto-dokumenter av historien til øygruppen. Materialet er fra den sovjetiske perioden i utviklingen av Svalbard i det tjuende århundre.

Svalbards miljøvernfond bidro med kr 50 000 til prosjektet.