Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 394 treff


Svalbardreinen – status og kunnskapsbehov

En rapport som samler kunnskapen om Svalbardreinen er nå på plass.


Fortsatt utbygging av solkraft ved Svalbard lufthavn

17/75 Fortsette utbygging av solkraft, Svalbard lufthavn Svalbard lufthavn AS Carl Einar Ianssen Svalbard lufthavn har en målsetning om å bli selvforsynt med elektrisk kraft fra fornybare


Forsøk med vindkraft på off-grid og større anlegg

Vindmølle er nå montert og satt i drift på flynavigasjonsanlegg (DME) på Torfjell.


LED lys og elektrisk båtsmotor på fangststasjon

Ledlys er nå innstallert på Farmhamna.


Innkjøp av "plukkposen"

Som et bidrag i kampen mot søppel i naturen og som en oppfordring til alle i Ny-Ålesund om å plukke med seg søppel man kommer over, har Kings Bay kjøpt inn 250 stk plukkposer til utdeling til både fastboende og besøkende forskere i Ny-Ålesund.


Tilstandsvurdering av Amundsenmasta

Undersøkelsen viser at deler av masta er i dårlig forfatning, og det haster med å gjøre tiltak for å redde masta for framtida.


Spredning og miljøeffekter av marine drivstoff ved uhellsutslipp i Arktiske farvann

I ARCTICFUELS-prosjektet har en studert effekten av vann-løste komponenter av tre marine drivstoff (MGO500, MGO1000 og IFO-LS) på utvikling av torskembryo og -larver.


Guidelines og informasjon for fritidsbåter

Guidelines for fritidsbåter er nå klare


Guidelines for vegetasjon og kulturminner

AECO har utviklet retningslinjer (guidelines) for vegetasjon og kulturminner. 


AECOs online guideprøve

AECO' online guideprøve (Field Staff Online Assessment) er nå utviklet og implementert i ekspedisjonscruisenæringen.