Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 50 treff


Guidelines og informasjon for fritidsbåter

Guidelines for fritidsbåter er nå klare


AECOs online guideprøve

AECO' online guideprøve (Field Staff Online Assessment) er nå utviklet og implementert i ekspedisjonscruisenæringen.


Plakater med miljøinformasjon til turister

AECO har nå utarbeidet 4 plakater med tema fugler, dyreliv, lokalsamfunn og ansvarlig turisme.


Cruiseturisme - samfunnsmessig bæredyktighet

Epinion har på vegne av Visit Svalbard og AECO undersøkt forbruket blant cruiseoperatører som besøker Longyearbyen. Undersøkelsen viser at ekspedisjonscruise og konvensjonelle cruiseskip bidrar til betydelig lokal verdiskapning ved kjøp av varer og tjenester for mer enn 110 millioner kroner (i 2018).


Wilderness perceptions and practice in tourism

The project provides an insight to wilderness perceptions within tourism industry on Svalbard. Detailed understanding of the perceptions of tourists and guides offers an opportunity for tour production, marketing strategies and tourism management in general.


Friske fraspark 2 - reiselivskonferanse høst 2018

27.-29. november 2018 gjennomførte Visit Svalbard en 2-dagers reiselivskonferanse i Longyearbyen, «Friske fraspark», med fokus på turisme, næringsutvikling og miljøvennlig praksis. Dette var andre gang Friske fraspark ble gjennomført.


Forprosjekt skilting i Longyearbyen

Visit Svalbard, Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen samarbeider om å få utarbeidet en helhetlig skiltplan for informasjonsskilt i Longyearbyen.


Innendørs urtehage på Kapp Linnè

Isfjord Radio ønsket å  å sette opp en innendørs urtehage for å kunne tilby gjester og tilreisende et lokalt egenprodusert produkt, i form av urter, karse og spirer i forbindelse med matservering på utestasjonen.


Fysisk tilrettelegging i Longyearbyen, mulighetsstudie/forprosjekt

Temaplan for Longyearbyen viser hvordan Longyearbyen kan tilrettelegges for utendørs ferdsel og opplevelse på naturmiljøet og lokalsamfunnets premisser. Nå er fem av tiltakene konkretisert og priset til 116,46 millioner kroner.


Svalbardkurs som en del av Nortind kvalifiseringen

Vinteren og våren 2017 utviklet og gjennomførte Norske Tindevegleder (Nortind) et Svalbardkurs for norske tindevegledere under kvalifisering.