Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 54 treff


Svalbardreinen – status og kunnskapsbehov

En rapport som samler kunnskapen om Svalbardreinen er nå på plass.


Spredning og miljøeffekter av marine drivstoff ved uhellsutslipp i Arktiske farvann

I ARCTICFUELS-prosjektet har en studert effekten av vann-løste komponenter av tre marine drivstoff (MGO500, MGO1000 og IFO-LS) på utvikling av torskembryo og -larver.


Status for revens lille bendelorm på Svalbard

Dvergbendelorm ble ikke observert verken hos østmarkmus eller hos hunder i Longyearbyen. Derimot ble smittede rever obersvert både i nærheten av Longyearbyen og på Hopen


Svalbardrypenes jaktstatistikk

Prosjektet «Svalbardrypenes jaktstatistikk» har hatt som mål å avdekke årsakene til at fellingstall fra jaktstatistikk viser andre trender for bestandsutviklingen enn overvåkingsdata for svalbardrype.


Svalbard Beach Litter Deep Dives

Fiskerirelatert aktivitet i områdene rundt Svalbard utgjør sannsynligvis  den største kilden til marin forsøpling på Svalbard.


Foundations on slope terrain and changing climate

The case study performed provides considerations for design of buildings on sloping terrains in Longyearbyen in conditions of climate change.


Kull som geosorbent for miljøgifter

Undersøkelser utført av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har vist at jorda i deler av Barentsburg og Pyramiden inneholder svært høye konsentrasjoner av polyklorerte bifenyler (PCB). Undersøkelser utført av Akvaplan-niva har vist at forurensning på land har spredt seg til det marine miljø.


NYMILARC

Forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Akvaplan-niva (Apn) har med støtte fra Svalbards miljøvernfond dukket ned i Ellasjøen og Laksvatn på jakt etter miljøgifter – og den beste vitenskapelige metoden for å identifisere giftene.


Blir det is på Isfjorden i år?

Prosjektet har gitt verdifulle data om tidevann, havstrømmer, hydrografiske endringer i vannsøylen og innstrøm ing av varmt atlantisk vann til Isfjorden om vinteren. Videre har dataene gitt innsyn i hvordan dette påvirker isforholdene i Isfjorden og de islagte sidefjordene, hvor ferdsel på sjøis er vanlig med skuter.


Marine aliens in Svalbard

The introduction and potential settlement of marine alien species in Svalbard is increasing due to climate change related declines in sea ice coverage and the consequential opening up of areas for shipping.