Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 44 treff


Guidelines og informasjon for fritidsbåter

Guidelines for fritidsbåter er nå klare


Innkjøp av sambruksutstyr

Nytt utstyr til Camp Svalbard


Fysisk tilrettelegging i Longyearbyen, mulighetsstudie/forprosjekt

Temaplan for Longyearbyen viser hvordan Longyearbyen kan tilrettelegges for utendørs ferdsel og opplevelse på naturmiljøet og lokalsamfunnets premisser. Nå er fem av tiltakene konkretisert og priset til 116,46 millioner kroner.


Svalbardkurs som en del av Nortind kvalifiseringen

Vinteren og våren 2017 utviklet og gjennomførte Norske Tindevegleder (Nortind) et Svalbardkurs for norske tindevegledere under kvalifisering.


Arktiske naturopplevelser for barn og familier

Hensikten med prosjektet har vært å utviklebærekraftige, holdningsskapende naturopplevelser for barn, ungdom og familier.


Skisse til kyststi

Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF) har utarbeidet en beskrivelse av kyststien med attraksjoner, eksisterende og foreslått infrastruktur.


Aktiv i friluft

Prosjektet Aktiv i friluft jobber med friluftsaktiviteter og tilbud til hele Longyearbyens befolkning, med særlig vekt på nye grupper og småbarnsfamilier.


Hundesport for barn, ungdom og voksne på Svalbard

Longyearbyen hundeklubb har fått støtte til innkjøp av utstyr som bidrar til mer aktivitet og bedre miljø i hundegården. 


Vedlikehold og sikring av kulturminnet og turveien Burmaveien

Burmaveien i Longyearbyen er et kulturminne og mye brukt som tursti av lokalbefolkningen og besøkende.


Svalbard Turn - Tråkkemaskin

Svalbard Turn har kjøpt inn en ny og mye mer miljøvennlig tråkkemaskin - til glede for Longyearbyens befolkning.