Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 43 treff


Forsøk med vindkraft på off-grid og større anlegg

Vindmølle er nå montert og satt i drift på flynavigasjonsanlegg (DME) på Torfjell.


LED lys og elektrisk båtsmotor på fangststasjon

Ledlys er nå innstallert på Farmhamna.


Polarflokken barnehages Søppeltokt 2019

Årets søppeltokt gikk til Hollenderbukta, og det er første året Polarflokken barnehage har vært og ryddet denne stranda


Mulighetsstudie for grønnsaksproduksjon i Longyearbyen

Det vil være mulig å produsere mer urter og bladgønnsaker på Svalbard, og til en kostnad som kan konkurrere med importerte varer


Svalbard Beach Litter Deep Dives

Fiskerirelatert aktivitet i områdene rundt Svalbard utgjør sannsynligvis  den største kilden til marin forsøpling på Svalbard.


Prosjekt Isfjorden 2018

Over 10 tonn marint avfall ble i 2018 plukket opp langs Svalbards strender i regi av Prosjekt Isfjorden og Aktiv i friluft.


Forprosjekt - solenergi i Ny-Ålesund

Forprosjekt har resultert i en rapport om muligheter for bruk av solcellepanel som delvis energiløsning er utarbeidet for Ny-Ålesund.


Snøskuteropprydding i Longyearbyen

SNSK fikk vinteren 2017 tilskudd fra Svalbards miljøvernfond til et snøskuteroppryddingsprosjekt. Dette har resultert i at totalt 220 kjøretøy er samlet inn.


Søppelamnesti del 3

Tredje runde med søppelamnesti støttet av fondet er nå sluttført.


Miljøvennlige energiløsninger i arktiske strøk

Prosjektet er en mulighetsstudie som ser på hvilke miljøvennlige løsninger som kan benyttes på forskjellige installasjoner og utstyr plassert i avsidesliggende arktiske områder som ikke er tilkoblet strømnettet ("off-grid").