Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 121 treff


AECOs online guideprøve

AECO' online guideprøve (Field Staff Online Assessment) er nå utviklet og implementert i ekspedisjonscruisenæringen.


Plakater med miljøinformasjon til turister

AECO har nå utarbeidet 4 plakater med tema fugler, dyreliv, lokalsamfunn og ansvarlig turisme.


Friske fraspark 2 - reiselivskonferanse høst 2018

27.-29. november 2018 gjennomførte Visit Svalbard en 2-dagers reiselivskonferanse i Longyearbyen, «Friske fraspark», med fokus på turisme, næringsutvikling og miljøvennlig praksis. Dette var andre gang Friske fraspark ble gjennomført.


Forprosjekt skilting i Longyearbyen

Visit Svalbard, Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen samarbeider om å få utarbeidet en helhetlig skiltplan for informasjonsskilt i Longyearbyen.


Forprosjekt naturinformasjonssenter Svalbard

I løpet av perioden august 2017- august 2018 har det blitt gjennomført et forprosjekt som har undersøkt muligheten for å etablere et besøkssenter nasjonalpark på Svalbard


Bevaring og kulturformidling Grøndalbilder

Fotosamlingene etter Herta Lampert, Leif Archie Grøndal og Harald Grøndal er nå fullstendig digitalisert.


Oppgradering av Lomdammen, LoFFhuset og Laguna

De tre tre lokalitetene Lomdammen, LoFFhuset og Laguna er nå oppgradert.


Visualisering av virksomheten i Gruve 3

Gruve 3 ble åpnet for publikum høsten 2015. Dette prosjektet har gått ut på å lage en modell av et driftsområde i Gruve 3 som viser hvordan kullet ble brutt i fjellet ved hjelp av kuttmaskiner, dynamitt og skrapeutstyr.


Gruvemuseum Gruve 3 - formidling

Gruve 3 ble åpnet for publikum høsten 2015.


Gruvemuseum Gruve 3

Gruve 3ble åpnet for publikum høsten 2015. For å få dette til måtte det til en restaurering og sikring av bygningsmasse, registrering av gjenstander og bygninger/anlegg.