Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 76 treff


Tilstandsvurdering av Amundsenmasta

Undersøkelsen viser at deler av masta er i dårlig forfatning, og det haster med å gjøre tiltak for å redde masta for framtida.


Guidelines og informasjon for fritidsbåter

Guidelines for fritidsbåter er nå klare


Arbeidermesse Vest ‑ jordtrykk og fundamenter

Arbeidesmesse Vest ble oppført sommeren 1939 og bygget på i 1946. Den eldste delen av bygningen er et fast kulturminne i Sverdrupbyen. Bygningen er i dårlig stand, blant annet pga stort jordtrykk på østlig vegg. Med støtte fra Svalbards miljøvernfond har en nå fått detaljprosjektert hvordan enn støtte konstruksjon kan bygges.


Restaurering kjøkkenvinduer - sykestuen i Hiorthhamn

Gamle sykehuset på Hiorthhamn er en vernet bygning som i 2017 var hundre år gammel. Nå er vinduene restaurert med støtte fra Svalbards miljøvernfond.


Gruve 6, tilstandsvurdering av daganlegget

I rapporten «Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn: Verneverdi og forvaltning» heter det at «Tilstandsvurdering og forfallshemmende tiltak prioriteres framfor arbeid med å frede Gruve 6». For å følge opp ansvaret har Store Norske engasjert Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Multiconsult ASA til å foreta en verne- og tilstandsanalyse av den delen av daganlegget til Gruve 6 som er fredet, det vil si den delen som ligger nede i dalen.


Reparasjon av taubanebukker i Longyearbyen

Det er nå utarbeidet en manual for reperasjon og vedlikehold av taubanebukkene i Longyearbyen.


Registrering av gjenstander i Ny-Ålesund

Ny-Ålesund museum har en omfangsrik samling av gjenstander knyttet til tidligere aktivitet i byen. Nå er det registrert 200 nye gjenstander, og over 80 gjenstander har fått revidert informasjon.


Svalbard Museums skrifter nr. 3

"Opp og ned i 100 år - Sveagruva 1917-2017" skrevet av Dag Avango og Peter J. Brugmans.


Reparasjon av pipe på gamle bakeri og messe på Hiorthamn

Det gamle bakeriet og messa er ett av de gamle kulturminnene på Hjorthamn som brukes som fritidsbolig. Gjennom dette prosjektet er pipa nå reparert.


Reparasjon av taket på smia i Taubanesentralen

Taubanesentralen er et av de mest karakteristiske og viktigste kulturminnene i Longyearbyen. Nå er taket på smia reparert og sikret for framtida.