Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 73 treff


Forprosjekt naturinformasjonssenter Svalbard

I løpet av perioden august 2017- august 2018 har det blitt gjennomført et forprosjekt som har undersøkt muligheten for å etablere et besøkssenter nasjonalpark på Svalbard


Oppgradering av Lomdammen, LoFFhuset og Laguna

De tre tre lokalitetene Lomdammen, LoFFhuset og Laguna er nå oppgradert.


Gruvemuseum Gruve 3 - formidling

Gruve 3 ble åpnet for publikum høsten 2015.


Svalbardkurs som en del av Nortind kvalifiseringen

Vinteren og våren 2017 utviklet og gjennomførte Norske Tindevegleder (Nortind) et Svalbardkurs for norske tindevegledere under kvalifisering.


Videodokumentasjon av Longyearbyens historie

Longyearbyens historie er nå dokumentert gjennom 29 korte filmer.


Pelefundamenter og klimaendringer

Målet med prosjektet har vært å øke kunnskapen om fundamentering av strukturer på permafrost i Longyearbyen i et klimaendringsperspektiv.


Adventfjorden - modellsystem for klimaendring

Prosjektet har fremskaffet ny kunnskap om sesong- og årsvariasjon innen det arktiske systemet og hvordan havklimaet påvirker artssammensetningen.


Dyrevern og søppeltokt

Polarflokken barnehage gjennomførte et vellykket søppeltokt til Colesbukta i 2016.


Søppelplasten og havhesten

Boka "Søppelplasten i havet" ble utgitt av Cappelen Damm september 2016.


Symposium for et bærekraftig reiseliv

Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med AECOs konferanse Friske Fraspark