Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 64 treff


Tilstandsvurdering av Amundsenmasta

Undersøkelsen viser at deler av masta er i dårlig forfatning, og det haster med å gjøre tiltak for å redde masta for framtida.


Mulighetsstudie for grønnsaksproduksjon i Longyearbyen

Det vil være mulig å produsere mer urter og bladgønnsaker på Svalbard, og til en kostnad som kan konkurrere med importerte varer


Svalbardrypenes jaktstatistikk

Prosjektet «Svalbardrypenes jaktstatistikk» har hatt som mål å avdekke årsakene til at fellingstall fra jaktstatistikk viser andre trender for bestandsutviklingen enn overvåkingsdata for svalbardrype.


Marine aliens in Svalbard

The introduction and potential settlement of marine alien species in Svalbard is increasing due to climate change related declines in sea ice coverage and the consequential opening up of areas for shipping.


KLIMA, ISBJØRN OG FUGL -oppfølgingsstudie

Dette en oppfølgingsstudie av et tidligere prosjekt støttet av Svalbards miljøvernfond (SMF), som handler om isbjørnenes effekt på fugl i at arktisk klima i endring.


Miljøvennlige energiløsninger i arktiske strøk

Prosjektet er en mulighetsstudie som ser på hvilke miljøvennlige løsninger som kan benyttes på forskjellige installasjoner og utstyr plassert i avsidesliggende arktiske områder som ikke er tilkoblet strømnettet ("off-grid").


Permafrost decay for acidification/bioproductivity

In a warming environment, permafrost thawing can play a significant role in the chemical composition of coastal waters in the Arctic region. It is a potential source of organic and inorganic forms of nutrients, as well as heavy metals and pollutants.


Svalbardreinen til himmels eller på tynn is?

Stadig mer regnfulle vintre og fravær av havis fører til at svalbardrein som lever langs kysten er nødt til å endre atferd for å takle de nye miljøforholdene.


SoSCon

Det er viktig for miljøforvaltningen å få kunnskap om lokale kilder til miljøgifter, og fokus i dette prosjektet har vært bosettinger på Svalbard som lokale kilder til nye miljøgifter.


Are Svalbard plants prepared for Climatic Change?

Climatic change and global warming are imposing a new scenario for life in all Arctic region. Plant species are the basis of the terrestrials ecosystems and they can be dramatically affected by the environmental changing conditions predicted for the High Arctic.