Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 394 treff


3D Reconstruction of Advent City

Today, the former English mining settlement of Advent City in Adventfjorden, Svalbard, is in ruins. Many of its buildings still exist at nearby Hiorthhamn in their original state.


Adresse Ny- Ålesund - Fortellinger om folk på tundraen

Ny bok om mennesker som har levd deler av livet sitt i eller ved Ny-Ålesund. Her fortelles historier om mennesker og hendelser. Opphavet til disse historiene er muntlige og skriftlige kilder, i tillegg til håndfaste spor av fortida som ennå står igjen i Ny-Ålesund.


Adventdaldeltaet og fjæreplytt

Ny rapport om Adventdaldeltaet og fjæreplytt


Adventfjorden - arktisk hav rett utenfor stuedøren

Nytt hefte om det marine miljøet i Longyearbyen presenteres.


Adventfjorden - modellsystem for klimaendring

Prosjektet har fremskaffet ny kunnskap om sesong- og årsvariasjon innen det arktiske systemet og hvordan havklimaet påvirker artssammensetningen.


AECOs online guideprøve

AECO' online guideprøve (Field Staff Online Assessment) er nå utviklet og implementert i ekspedisjonscruisenæringen.


AECOs Stedsspesifikke retningslinjer

AECO mottok våren 2017 tilsagn om 295 000,- i støtte fra Svalbards Miljøvernfond, til å utarbeide stedsspesifikke retningslinjer (site specific guidlines) for Fuglehuken og Sallyhamna, og til å oppdatere eksisterende retningslinjer etter innspill fra Sysselmannen.


AECO guidelines

Association of Arctic Expedition Cruise Operators har gjennom dette prosjektet utarbeidet 11 nye "site guidelines" og en "wildlife guideline" for hvalross


AECO guidelines for visitors to the Arctic as animation film

Reisende til Arktis kan lære om miljøvennlig, sikker og kulturforsvarlig opptreden i Arktis gjennom en ny animasjonsfilm som er utarbeidet av Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO).


AECO Wildlife guidelines

AECO har utarbeidet seks nye guidelines for dyr og fugler på Svalbard. Hver guidelines inkludere faktainformasjon om arten, bilder og selve veiledningen (guidelines) som tar for seg hvordan man kan opptre i nærheten av arten uten å representere negativ påvirkning eller unødvendig forstyrrelser.