Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 394 treff


Miljøvennlig energiforsyning i Longyearbyen

Prosjektet har hatt som hovedformål å arrangere et seminar om fremtidens energisituasjon.


Overvåking av muslinger ved hjelp av biosensorer

Hensikten med prosjektet har vært å prøve ut en ny metode for overvåking av sjødyr i arktiske strøk.  


Videodokumentasjon av Longyearbyens historie

Longyearbyens historie er nå dokumentert gjennom 29 korte filmer.


Restaurering av lokomotivet i Ny-Ålesund

Både lokomotivet og vognene er ferdig restaurerte og tilbake på plass i Ny- Ålesund.


Vedlikehold av det gamle bakeriet og messe på Hiorthamn

Det er satt inn varevinduer i fire vinduer i den fredede bygningen.


Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen

Prosjektet har gitt økt kunnskap om mulige løsninger på fremtidig avfallshåndering.


Kartfesting og klassifisering av marin natur på Svalbard

Prosjektet har integrert, modellert og tilgjengeliggjort marine grunnkart for Svalbard. Resultatet er et nyttig verktøy i forbindelse med kartlegging og overvåking av arter, habitater og naturtyper.


Boka "Svalbards historie" på russisk

Trust Arktikugol har utgitt en russisk oversettelse av Thor Bjørn Arlovs bok "Svalbards historie".


Svalbards isbreer - en kunstnerisk reise

Resultatet av prosjektet er en kortfilm som viser Svalbards isbreer i en tid med klimaendringer og forurensing.


Kortreist betong på Svalbard

Kan lokale forekomster av stein benyttes i betongproduksjonen på Svalbard?