Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 394 treff


Plakater med miljøinformasjon til turister

AECO har nå utarbeidet 4 plakater med tema fugler, dyreliv, lokalsamfunn og ansvarlig turisme.


Polarflokken barnehages Søppeltokt 2019

Årets søppeltokt gikk til Hollenderbukta, og det er første året Polarflokken barnehage har vært og ryddet denne stranda


Status for revens lille bendelorm på Svalbard

Dvergbendelorm ble ikke observert verken hos østmarkmus eller hos hunder i Longyearbyen. Derimot ble smittede rever obersvert både i nærheten av Longyearbyen og på Hopen


Cruiseturisme - samfunnsmessig bæredyktighet

Epinion har på vegne av Visit Svalbard og AECO undersøkt forbruket blant cruiseoperatører som besøker Longyearbyen. Undersøkelsen viser at ekspedisjonscruise og konvensjonelle cruiseskip bidrar til betydelig lokal verdiskapning ved kjøp av varer og tjenester for mer enn 110 millioner kroner (i 2018).


Svalbard bryggeri - forbrenningsanlegg for mask

I bryggeriproduksjon produseres det en stor mengde avfall i form av biomasse (mask). Denne massen ønsket Svalbard bryggeri å benytte til å produsere energi, på en miljøvennlig måte.


Arbeidermesse Vest ‑ jordtrykk og fundamenter

Arbeidesmesse Vest ble oppført sommeren 1939 og bygget på i 1946. Den eldste delen av bygningen er et fast kulturminne i Sverdrupbyen. Bygningen er i dårlig stand, blant annet pga stort jordtrykk på østlig vegg. Med støtte fra Svalbards miljøvernfond har en nå fått detaljprosjektert hvordan enn støtte konstruksjon kan bygges.


Wilderness perceptions and practice in tourism

The project provides an insight to wilderness perceptions within tourism industry on Svalbard. Detailed understanding of the perceptions of tourists and guides offers an opportunity for tour production, marketing strategies and tourism management in general.


Restaurering kjøkkenvinduer - sykestuen i Hiorthhamn

Gamle sykehuset på Hiorthhamn er en vernet bygning som i 2017 var hundre år gammel. Nå er vinduene restaurert med støtte fra Svalbards miljøvernfond.


Mulighetsstudie for grønnsaksproduksjon i Longyearbyen

Det vil være mulig å produsere mer urter og bladgønnsaker på Svalbard, og til en kostnad som kan konkurrere med importerte varer


Innkjøp av sambruksutstyr

Nytt utstyr til Camp Svalbard