Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 394 treff


Friske fraspark 2 - reiselivskonferanse høst 2018

27.-29. november 2018 gjennomførte Visit Svalbard en 2-dagers reiselivskonferanse i Longyearbyen, «Friske fraspark», med fokus på turisme, næringsutvikling og miljøvennlig praksis. Dette var andre gang Friske fraspark ble gjennomført.


Svalbardrypenes jaktstatistikk

Prosjektet «Svalbardrypenes jaktstatistikk» har hatt som mål å avdekke årsakene til at fellingstall fra jaktstatistikk viser andre trender for bestandsutviklingen enn overvåkingsdata for svalbardrype.


Gruve 6, tilstandsvurdering av daganlegget

I rapporten «Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn: Verneverdi og forvaltning» heter det at «Tilstandsvurdering og forfallshemmende tiltak prioriteres framfor arbeid med å frede Gruve 6». For å følge opp ansvaret har Store Norske engasjert Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Multiconsult ASA til å foreta en verne- og tilstandsanalyse av den delen av daganlegget til Gruve 6 som er fredet, det vil si den delen som ligger nede i dalen.


Svalbard Beach Litter Deep Dives

Fiskerirelatert aktivitet i områdene rundt Svalbard utgjør sannsynligvis  den største kilden til marin forsøpling på Svalbard.


3D Reconstruction of Advent City

Today, the former English mining settlement of Advent City in Adventfjorden, Svalbard, is in ruins. Many of its buildings still exist at nearby Hiorthhamn in their original state.


Reparasjon av taubanebukker i Longyearbyen

Det er nå utarbeidet en manual for reperasjon og vedlikehold av taubanebukkene i Longyearbyen.


Klimavinner på trekk

I løpet av prosjektperioden har en for første gang fått kunnskap om trekkruter og overvintringsområder for polarsvømmesnipe fra Svalbard.


Foundations on slope terrain and changing climate

The case study performed provides considerations for design of buildings on sloping terrains in Longyearbyen in conditions of climate change.


Kull som geosorbent for miljøgifter

Undersøkelser utført av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har vist at jorda i deler av Barentsburg og Pyramiden inneholder svært høye konsentrasjoner av polyklorerte bifenyler (PCB). Undersøkelser utført av Akvaplan-niva har vist at forurensning på land har spredt seg til det marine miljø.


NYMILARC

Forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Akvaplan-niva (Apn) har med støtte fra Svalbards miljøvernfond dukket ned i Ellasjøen og Laksvatn på jakt etter miljøgifter – og den beste vitenskapelige metoden for å identifisere giftene.