Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 394 treff


Blir det is på Isfjorden i år?

Prosjektet har gitt verdifulle data om tidevann, havstrømmer, hydrografiske endringer i vannsøylen og innstrøm ing av varmt atlantisk vann til Isfjorden om vinteren. Videre har dataene gitt innsyn i hvordan dette påvirker isforholdene i Isfjorden og de islagte sidefjordene, hvor ferdsel på sjøis er vanlig med skuter.


Klima og biodiversitetsstatus i Svalbards fjorder

Prosjektet Klima og Biodiversitetsstatus i Svalbards fjorder (KlimaSvar) har sammenfattet eksisterende hydrografi, sjøis og planktondata/prøver for å bestemme eventuelle klimaeffekter på biodiversitet og produktivitet i Svalbards fjorder siden år 2001 og frem til nå.


Forprosjekt skilting i Longyearbyen

Visit Svalbard, Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen samarbeider om å få utarbeidet en helhetlig skiltplan for informasjonsskilt i Longyearbyen.


Prosjekt Isfjorden 2018

Over 10 tonn marint avfall ble i 2018 plukket opp langs Svalbards strender i regi av Prosjekt Isfjorden og Aktiv i friluft.


Registrering av gjenstander i Ny-Ålesund

Ny-Ålesund museum har en omfangsrik samling av gjenstander knyttet til tidligere aktivitet i byen. Nå er det registrert 200 nye gjenstander, og over 80 gjenstander har fått revidert informasjon.


Svalbardreinen - et faktaeventyr

I en ny bok skrevet av forfatteren Kirsti Blom og forskeren Åshild Ønvik Pedersen skildres den særegne og fascinerende svalbardreinens tilværelse gjennom et år, i kalde og frosne polarnetter og under varmen fra midnattssola.


Klimatiltak i LNS Spitsbergens bygningsmasse

LNS Spitsbergen AS fikk støtte til å skifte ut belysningen til energiøkonomisk LED-belysning, og har redusert strømforbruket med over 60 %


Svalbard Museums skrifter nr. 3

"Opp og ned i 100 år - Sveagruva 1917-2017" skrevet av Dag Avango og Peter J. Brugmans.


Marine aliens in Svalbard

The introduction and potential settlement of marine alien species in Svalbard is increasing due to climate change related declines in sea ice coverage and the consequential opening up of areas for shipping.


Resirkulering av stearinlys

Kubbelys fra resirkulerte lysrester samlet inn i Longyearbyen.