Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 394 treff


KLIMA, ISBJØRN OG FUGL -oppfølgingsstudie

Dette en oppfølgingsstudie av et tidligere prosjekt støttet av Svalbards miljøvernfond (SMF), som handler om isbjørnenes effekt på fugl i at arktisk klima i endring.


Kurs i hundehold og kurs om Etikk i hundekjøring

Longyearbyen Hundeklubb har nå gjennomført to kurs i henholdvis "sledehundekjøring, etikk og hundehold" og "Skadeforebygging, undersøkelser og behandling av hund"


Forprosjekt - solenergi i Ny-Ålesund

Forprosjekt har resultert i en rapport om muligheter for bruk av solcellepanel som delvis energiløsning er utarbeidet for Ny-Ålesund.


Snøskuteropprydding i Longyearbyen

SNSK fikk vinteren 2017 tilskudd fra Svalbards miljøvernfond til et snøskuteroppryddingsprosjekt. Dette har resultert i at totalt 220 kjøretøy er samlet inn.


Søppelamnesti del 3

Tredje runde med søppelamnesti støttet av fondet er nå sluttført.


Miljøvennlige energiløsninger i arktiske strøk

Prosjektet er en mulighetsstudie som ser på hvilke miljøvennlige løsninger som kan benyttes på forskjellige installasjoner og utstyr plassert i avsidesliggende arktiske områder som ikke er tilkoblet strømnettet ("off-grid").


Friluftsutstyr til Friluftslivfag på Vg

Longyearbyen skole videregående avdeling har de to siste skoleårene tilbudt programfaget Friluftsliv. I dette faget skal elevene både planlegge, gjennomføre og evaluere ulike typer friluftsaktiviteter. Elevene har vært på flere turer og overnattet i telt både høst og vinter.


Forprosjekt naturinformasjonssenter Svalbard

I løpet av perioden august 2017- august 2018 har det blitt gjennomført et forprosjekt som har undersøkt muligheten for å etablere et besøkssenter nasjonalpark på Svalbard


Innendørs urtehage på Kapp Linnè

Isfjord Radio ønsket å  å sette opp en innendørs urtehage for å kunne tilby gjester og tilreisende et lokalt egenprodusert produkt, i form av urter, karse og spirer i forbindelse med matservering på utestasjonen.


Søppeltokt og nedbrytningstid av søppel i havet og på land

I 2018 hadde Polarflokken barnehage sitt 10 søppeltokt. Totalt har de til nå ryddet strender i Isfjorden for 2883 kg søppel på sine søppeltokt.