Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 394 treff


SoSCon

Det er viktig for miljøforvaltningen å få kunnskap om lokale kilder til miljøgifter, og fokus i dette prosjektet har vært bosettinger på Svalbard som lokale kilder til nye miljøgifter.


Bevaring og kulturformidling Grøndalbilder

Fotosamlingene etter Herta Lampert, Leif Archie Grøndal og Harald Grøndal er nå fullstendig digitalisert.


Oppgradering av Lomdammen, LoFFhuset og Laguna

De tre tre lokalitetene Lomdammen, LoFFhuset og Laguna er nå oppgradert.


Hvor skjer økosystem-interaksjonene?

I dette prosjektet har en søkt å finne ut i hvilken grad svalbardrein, gjess og ryper bruker de samme områdene, likeledes hva slags områder reinen foretrekker sommerstid.


Visualisering av virksomheten i Gruve 3

Gruve 3 ble åpnet for publikum høsten 2015. Dette prosjektet har gått ut på å lage en modell av et driftsområde i Gruve 3 som viser hvordan kullet ble brutt i fjellet ved hjelp av kuttmaskiner, dynamitt og skrapeutstyr.


Gruvemuseum Gruve 3 - formidling

Gruve 3 ble åpnet for publikum høsten 2015.


Gruvemuseum Gruve 3

Gruve 3ble åpnet for publikum høsten 2015. For å få dette til måtte det til en restaurering og sikring av bygningsmasse, registrering av gjenstander og bygninger/anlegg.


Oppussing og møbler til Bruktikken

Bruktikken er en gjenbruksstasjon drevet delvis på dugnadsbasis og delvis ved hjelp av lønn og støtte fra Longyearbyen Lokalstyre.


Are Svalbard plants prepared for Climatic Change?

Climatic change and global warming are imposing a new scenario for life in all Arctic region. Plant species are the basis of the terrestrials ecosystems and they can be dramatically affected by the environmental changing conditions predicted for the High Arctic.


Kartlegging av terrengstabilitet rundt Longyearbyen

Resultatene fra  prosjektet viser at at store deler av landskapet i og rundt Longyearbyen er i bevegelse.