Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 394 treff


Bjørnøya 2

Svalbard museum og værvarslinga i Nord-Norge har i dette prosjektet samarbeidet om registrering og dokumentasjon av samlingene på Bjørnøya museum og bygningen «Gammelradioen».


Dokumentasjon av gradmålingsstasjonen i Sorgfjorden

Prosjektet har gjennomført en omfattende arkeologisk og historisk dokumentasjon av kulturminnene ved den svenske gradmålingsstasjonen i Sorgfjorden (1899-1900) samt utvalgte relaterte kulturminner i området.


Atlantisk laks i Adventfjorden

Hovedmålene med prosjektet har vært å påvise hjemelvene til laks som vandrer inn i Isfjorden på sommeren/høsten.


Effect of geese and temperature on Svalbard tundra

This document is the final audience-friendly report of the research project “Effects of geese and temperature on Svalbard tundra”


Fysisk tilrettelegging i Longyearbyen, mulighetsstudie/forprosjekt

Temaplan for Longyearbyen viser hvordan Longyearbyen kan tilrettelegges for utendørs ferdsel og opplevelse på naturmiljøet og lokalsamfunnets premisser. Nå er fem av tiltakene konkretisert og priset til 116,46 millioner kroner.


Nye flammehemmere i plankton -FlammePlank

Målet med denne pilotundersøkelsen var å bruke silikonbaserte passive prøvetakere for å undersøke nye bromerte flammehemmere, polybrominerte difenyletere og dechloran plus i sjøvann, luft, sediment og biota (amphipoder, Gammarus spp.) i nærheten av Longyearbyen.


Prosjektmedarbeider; Lyb skoles arktiske skolesekk

Longyearbyen skole har et arktisk særpreg hvor ulike sider av Svalbards unike natur og lokalsamfunn er en del av elevenes naturlige skolesekk. Skolen har gjennom mange år etablert ulike aktiviteter og prosjekter ute i nærmiljøet, også i samarbeid med lokale aktører.


Sykkelverksted Sjøskrenten

Svalbards miljøvernfond har gitt støtte til verktøy og utstyr til sykkelverksted på Sjøskrenten studentboliger for vedlikehold og reparasjon av UNIS-studenters sykler.


Svalbard’s Ringed Seals in a Changing Climate

The ringed seal harvest in Svalbard is very small, with less than 100 animals taken annually, from a population that likely numbers in the 10s of thousands locally, and is hence unlikely to impact population abundance or trends.


Vinterspurv

Snøspurven overvintrer på de Kaspiske steppene.