Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 394 treff


Svalbardkurs som en del av Nortind kvalifiseringen

Vinteren og våren 2017 utviklet og gjennomførte Norske Tindevegleder (Nortind) et Svalbardkurs for norske tindevegledere under kvalifisering.


Longyearbyen som "Grønn havn" (green port)

Miljøforurensning i tilknytning til havner er en stor utfordring i både nasjonale og internasjonale sammenhenger, og Longyearbyen lokalstyre ønsker å finne gode, miljøvennlige løsninger for Longyearbyen havn.


Isbjørn hi-data Kongsøya 1978-79

I mars-april 1978 og 1979 utførte Jørn Thomassen og Rasmus Hansson et feltstudie på Kongsøya som er et av de viktigste hi-områdene til isbjørn på Svalbard. De gjorde nærmest døgn-kontinuerlige observasjoner og kategoriserte atferden til 25 hunner og deres avkom da de kom ut fra hi i snøfonnene oppe i fjellsidene.


Kartlegging av Ringhorndalen

Indre Wijdefjorden nasjonalpark har en særegen vegetasjon med flere sjeldne plantearter. Dette unike området ble først oppdaget for drøye 15 år siden, og siden har det blitt registrert en rekke nye forekomster av sjeldne arter eller nye arter for Svalbard i dette området, spesielt i Ringhorndalen og i nabodalen Flatøyrdalen.


Marine Litter Film

Miljøvernfondet har støttet utarbeidelsen av en film som setter fokus på marin forsøpling i arktis.


AECOs Stedsspesifikke retningslinjer

AECO mottok våren 2017 tilsagn om 295 000,- i støtte fra Svalbards Miljøvernfond, til å utarbeide stedsspesifikke retningslinjer (site specific guidlines) for Fuglehuken og Sallyhamna, og til å oppdatere eksisterende retningslinjer etter innspill fra Sysselmannen.


AECO Wildlife guidelines

AECO har utarbeidet seks nye guidelines for dyr og fugler på Svalbard. Hver guidelines inkludere faktainformasjon om arten, bilder og selve veiledningen (guidelines) som tar for seg hvordan man kan opptre i nærheten av arten uten å representere negativ påvirkning eller unødvendig forstyrrelser.


Effekter av snøscooterferdsel på Svalbardreinen

Undersøkelse viser at svalbardrein helst unngår områder som ligger nærmere enn 200 meter fra hoved-skutertraseene. Dette arealet utgjør omtrent 5% av tilgjengelig vinterbeite (rabbevegetasjon) på Nordenskiöldland.


Slaktevekter ‑ jegerdata gir ny kunnskap

Reinsjegernes rapportering av slaktevekter gir viktig kunnskap til forvaltning og forskning.


Nå avfallskomprimator på plass i Ny-Ålesund

Dette har ført til at en igjen får komprimert restavfallet slik at det ikke tar opp for mye plass til lagring både lokalt og på båten på vei til fastlandet.