Svalbards miljøvernfond foretar tildeling av støtte to ganger årlig, vår og høst.

I perioden 2007 - våren 2018 har Svalbards miljøvernfond foretatt 22 tildelingsrunder og støttet over 610 prosjekter med samlet 142 millioner kroner.

Oversikt over søknader og tildeling er tilgjengelig for hver enkelt tildelingsrunde.