Svalbards miljøvernfonds årsrapporter beskriver miljøvernfondets virksomhet og regnskap for det aktuelle året.

Årsmeldingene innholder de viktigste aspektene ved fondets virksomhet. Rapportene omfatter detaljer om tildelingene fra miljøvernfondet og en redegjørelse for prioriteringene som fondet la til grunn for vedtak om tildelinger. Fondets arbeid og resultater i forhold til strategiske utfordringer og mål blir også omtalt.

Fra og med 2014 er det utarbeidet nye krav til årsrapporter fra statlige virksomheter. Rapportene skal nå inneholde informasjon om organisering, aktivitet, resultat og måloppnåelse samt årsregnskap.