Alle tilreisende til Svalbard må betale en miljøavgift på 150 kroner som automatisk inngår i prisen ved kjøp av fly- og cruise billetter. Fastboende på Svalbard må betale avgiften, men de kan få denne refundert. Som fastboende regnes alle som er innført i befolkningsregisteret for Svalbard.

Svalbard skattekontor står for det praktiske arbeidet med refusjon til fastboende og slik går du frem for å få refundert avgiften:

Privatpersoner:

1. Ta vare på reisedokumentasjon for nedreisen. Som reisedokumentasjon godtas billettstammen eller utskrift av elektronisk reiserute sammen med setekvittering/kvitteringsdel av boardingpass.

2. Fyll ut refusjonsskjema for fastboende, skjemaet får du også hos Svalbard skattekontor eller Sysselmannen på Svalbard.

3. Skjema og reisedokumentasjon sendes eller leveres Svalbard skattekontor, postboks 413, 9171 Longyearbyen.

Arbeidsgivere:
Det kan inngås skriftlige avtaler om refusjon med arbeidsgiverne på Svalbard. Arbeidsgiverne skal sende inn et eget skjema om refusjon for arbeidsgivere til skattekontoret.

Tidsfrist:
Refusjonskrav må være fremmet innen tre år fra faktisk reisedato.

For ytterligere spørsmål om refusjonsordningen, ta kontakt med Svalbard skattekontor på telefonnummer 79 02 36 70 eller svalbard@skatteetaten.no