1. april 2007 ble det innført en miljøavgift på 150 kroner for tilreisende til Svalbard. Inntektene går til Svalbards miljøvernfond. Virksomheter, organisasjoner og privatpersoner kan søke om støtte fra Svalbards miljøvernfond til ulike tiltak og prosjekter. Fondets styre fatter vedtak og tildeler midler.

 

Hvor kommer pengene fra?
Alle tilreisende til Svalbard må betale en  miljøavgift. Avgiften vil automatisk bli lagt på flybilletter og cruisebilletter av fly- og cruiseselskapene. Også fastboende på Svalbard må betale avgiften, men de kan få denne refundert.

Inntektene fra miljøavgiften tilfaller Svalbards miljøvernfond. Fondsmidlene skal brukes til å initiere og stimulere gode prosjekter og tiltak som har som formål å beskytte Svalbards naturmiljø.

Svalbards miljøvernfond er hjemlet i Svalbardmiljøloven, og det er fastsatt en egen forskrift for fondet. Fondsmidlene skal brukes til prosjekter og tiltak som har som formål å beskytte miljøet på Svalbard. Fondet er avgiftsfinansiert og får inntektene fra miljøavgift, jakt- og fiskegebyr osv.

 

Styret i fondet
Disse sitter i styret til Svalbards miljøvernfond:

  • Morten Ruud, leder, (2018 - 2021)
  • Anna Lena Ekeblad, (2018 - 2021)
  • Rune Bergstrøm,  (2018 - 2021) 
  • Anne-Line Pedersen, (2017 - 2020)
  • Stefan Norris, (2017 - 2020)
  • Siri Hoem, vara (2017 - 2020)

Sekretariat
Sysselmannen på Svalbard er sekretariatet for fondet. Sekretariatet leder den daglige driften og skal sørge for utlysning av midler, behandling av søknader og innstillinger til styret.